SMS 2nd Dec

Category: Marathon SMS

Title: SMS 2nd Dec

Upload date: 2006-12-02

Śivarāma SwamiNitai Prema wrote me about an elderly lady dying in hospital who only reads
Prabhupada s books. Prabhupada Carana distributed 20 Bhagavatam sets the
other day and Ahovala Nrsmha did Str 100,000. Here in Kaz 25 devotees,
mostly congregation, go out daily on book distribution. Book distribution is
the world s hope, medicine, saviour; it is devotees bhajan and connection
with Krsna consciousness.

Srila Prabhupada wrote: “In our Krsna consciousness movement all our
activities are concentrated upon distributing Krsna literature. This is very
important. One may approach any person and induce him to read Krsna
literature so that in the future he may also become a devotee. Such
activities will always remind the devotees of the Lord s lotus feet. By
fully concentrating on distributing books for Krsna, one is fully absorbed
in Krsna. This is samadhi.” Bhag. 10.2.37

Magyar:

Nitai Prema í­rt egy néniről, aki kórházban haldoklik és csak Prabhupada
könyveit olvassa. Prabhupada Caran egy nap 20 Bhagavatam szettet osztott,
Ahovala Nrsimha pedig 100,000 fontot gyűjtött. Itt Kaz-ban 25 bhakta megy ki
naponta könyvet osztani, főleg a gyülekezetből. A könyvosztás a világ reménysége,
orvossága, megmentője; ez a bhakták bhajanja, és Krsna-tudattal való
kapcsolata.

Srila Prabhupada í­gy í­r: Krsna-tudatos mozgalmunkban minden cselekedetünk
középpontjában a Krsna-irodalom terjesztése áll. Ez rendkí­vül fontos.
Bárkihez odamehetünk, s rávehetjük arra, hogy kezdje el olvasni a Krsnával
kapcsolatos irodalmat, hogy a jövőben belőle is bhakta lehessen. Az ilyen
tettek a bhaktákat mindig az Úr lótuszlábára emlékeztetik majd. Ha valaki a
figyelmét teljes mértékben arra összpontosí­tja, hogy könyveket osszon
Krsnáért, azzal teljesen elmélyed Krsnában. Ez a samadhi. Bhag.10.2.37.

2006-12-02