SMS 1st Dec

Category: Marathon SMS

Title: SMS 1st Dec

Upload date: 2006-12-01

Śivarāma SwamiToday is Gita Jayanti. Preaching means to speak the Gita and to distribute
knowledge of the Gita. But to preach we must be bold and forceful, otherwise
our preaching will not be succesful. For such courage we should pray to
Arjuna. He is our role model, our hero, our inspiration. Pray to Arjuna to
surrender to Krsna s service as he did, to be as successful in service as he
was. Arjuna preached with arrows, we preach with books. Arjuna could release
1000 arrows at once, and with each arrow he would liberate one person. We
cannot sell 1000 books at once, but we can liberate every soul who recieves
a book. Give out many, many books. In this way follow in Arjuna s footprints
and fight in his army, the army of the Pandavas, the army of Gaura s
associates.

Magyar:

Ma van a Gita Jayanti. A prédikálás azt jelenti, hogy elmondjuk a Gitát és osztjuk a Gitában lévő tudást. De a prédikáláshoz merésznek és erélyesnek kell lennünk, másképp nem leszünk sikeresek. Imádkozzunk ezért a bátorságért Arjunához. í• a mi példaképünk, a hősünk, az inspirációnk. Imádkozzunk Arjunához, hogy meg tudjunk hódolni Krisna szolálatának, ahogy azt ő tette, és hogy mi is sikeresek legyünk a szolgálatban, ahogy ő az volt. Arjuna nyilakkal prédikált, mi pedig könyvekkel prédikálunk. Arjuna egyszerre ki tudott lőni 1000 nyilat, és minden nyilával felszabadí­tott valakit. Mi nem tudunk egyszerre 1000 könyvet osztani, de fel tudunk szabadí­tani minden lelket, aki kap egy könyvet. Osszatok ki sok-sok könyvet. így kövessétek Arjuna lábnyomait és harcoljatok az ő csapatában, a Pandavák csapatában, Gaura társainak a csapatában!

2006-12-01