9 Dec: Marathon SMS #14

Category: Marathon SMS

Title: 9 Dec: Marathon SMS #14

Upload date: 2007-12-09

Śivarāma SwamiGlorious are the sankirtana devotees of Lord Caitanya who, to distribute the holy names and transcendental books forego all bodily comforts, brave the scorn of impious men, and humble themselves before non-devotees. Glorious are they””great souls””who remain absorbed in the welfare of others, strive only to please Gaura, and whose eyes are fixed on the pastures of Vraja. Glorious are they””perfected yogis””who think themselves conditioned souls struggling with the modes, although they are the object of the demigods reverence. Glorious are they””Lord Caitanya s soldiers””who think themselves beginners on the path of sadhana bhakti, although their spiritual bodies are manifest in the Lord s mind. Glorious are they””the most intimate servants of Srila Prabhupada””who having realized the glories of sankirtana seva cling to their service and who thus quickly manifest that which sits unmanifest in their book bags””the shortcut to perfection.

___________________________________________________________________________


Dicsőségesek az Úr Caitanya sankirtana bhaktái, akik a szent név és a transzcendentális könyvek osztása érdekében felhagynak minden testi kényelemmel, bátran tűrik az istentelen emberek megvetését, és megalázkodnak az abhakták előtt. Dicsőségesek ők, a nagy lelkek, akik elmerülnek a másoknak való jótétben, csak arra törekszenek, hogy örömet szerezzenek Gaurának, és akik szemük előtt mindig Vraja legelőit látják. Dicsőségesek ők, a tökéletessé vált yogik, akik azt gondolják magukról, hogy a kötőerőkkel küzdő feltételekhez kötött lelkek, pedig a félistenek tiszteletének tárgyai. Dicsőségesek ők, az Úr Caitanya katonái, akik azt gondolják magukról, hogy csupán kezdők a sadhana bhakti útján, pedig a lelki testük már megnyilvánult az Úr elméjében. Dicsőségesek ők, Srila Prabhupada legbensőségesebb bhaktái, akik a sankirtana seva dicsőségét megvalósí­tva ragaszkodnak a szolgálatukhoz és akik í­gy gyorsan megnyillvání­tják azt, ami megnyilvánulatlanul csücsül a könyves táskájukban: a tökéletességhez vezető legrövidebb utat.2007-12-09