8 Dec: Marathon SMS #13

Category: Marathon SMS

Title: 8 Dec: Marathon SMS #13

Upload date: 2007-12-08

Śivarāma SwamiLate in 1989, while visiting Hungary and preparing devotees for their first X-mas marathon, I had a very vivid dream, one I have mentioned earlier to some. In the dream I was with Lord Balarama who said to me, “Let us go see what Krsna is doing.” We entered a very ornate room where Krsna was resting upon a beautiful bed. Balarama sat beside Krsna and woke him up, and then Krsna sat up and sat on the side of the bed, his lotus feet on the ground. He was dressed just like a cowherd boy. In my dream I offered dandavats while saying prayers and then I knelt looking up at Krsna, who looked just like our Syama does.

Krsna pointed at me with his forefinger. He was smiling but was also a little stern to impress upon me the importance of his words. He said, “Just translate and distribute books about me and that will be better worship of me than any prayers. By that one activity other projects in Hungary will develop and be maintained.” It was a very clear message, one that is etched in my heart along with many such instructions from Srila Prabhupada.

I believe the instruction is for all leaders and all devotees of this yatra. If your lives rotate around this principle everything will “develop and be maintained.” I am eternally obliged to the devotees who have helped realize this instruction of Syama this far, and today I request you all to make this instruction your own and live by it in this life. All your efforts will be successful. That is our practical experience here in Hungary.

Please continue to help me to realize the dream of Vaisnavas, that in every house of Hungary there is a full set of Srila Prabhupada s books, that people worship Gaura Nitai, and that they chant Hare Krsna–the dream of turning this country into Vaikuntha.
______________________________________________

1989 végén, amikor Magyarországra látogattam és felkészí­tettem a bhaktákat az első Karácsonyi Maratonjukra volt egy nagyon életszerű álmom, amiről már korábban beszéltem néhány bhaktának. Az álmomban az Úr Balaramával voltam, aki í­gy szólt hozzám: Menjünk és nézzük meg, hogy mit csinál Krisna! Egy nagyon gazdagon dí­szí­tett szobába mentünk, ahol Krisna egy gyönyörű ágyon pihent. Balarama leült Krisna mellé, felébresztette Őt, s ekkor Krisna felült és az ágy szélére ült úgy, hogy a lótuszlába a földet érte. Tehénpásztornak volt öltözve. Az álmomban dandavatot ajánlottam Neki és közben imákat mondtam, majd feltérdeltem és néztem Krisnát, aki pontosan úgy nézett ki, mint Syamánk. Krisna rám mutatott a mutatóujjával. Mosolygott, de közben szigorú is volt, hogy nyomatékosí­tsa a szavainak fontosságát. Azt mondta: Csak fordí­tsd le és oszd a Rólam szóló könyveket és az jobb imádat lesz, mint az imák felajánlása. Pusztán ettől az egyetlen dologtól Magyarországon ki fognak fejlődni más projektek és fenn lesznek tartva. Nagyon világos üzenet volt, olyan, ami belevésődött a szí­vembe Srila Prabhupada sok hasonló utasí­tásával együtt. Azt gondolom, hogy ez az utasí­tás e yatra minden vezetőjének és bhaktájának szól. Ha az életetek e körül az elv körül forog, akkor minden ki fog fejlődni és fenn lesz tartva . Örökre lekötelezettje vagyok azoknak a bhaktáknak, akik segí­tettek nekem Syama ezen utasí­tásának megvalósí­tásában, és ma arra kérlek benneteket, hogy tegyétek ezt az utasí­tást magatokévá és eszereint éljetek ebben az életben. Minden erőfeszí­tésetek sikeres lesz. Ez a gyakorlati tapasztalatunk itt, Magyarországon. Kérlek, továbbra is segí­tsetek nekem megvalósí­tani a vaisnavák álmát, hogy Magyarországon minden házban legyen egy teljes szett Prabhupada könyv, hogy az emberek imádják Gaura Nitait és énekeljék a Hare Krisnát, az álmot, hogy ezt az országot Vaikunthává tegyük.

2007-12-08