7 Dec: Marathon SMS #12

Category: Marathon SMS

Title: 7 Dec: Marathon SMS #12

Upload date: 2007-12-07

Śivarāma SwamiOn this day in 1941 the Japanese bombed Pearl Harbor and crippled US s Pacific Fleet. As bombs are dropped from planes in wartime, Srila Prabhupada wanted us to drop books in the laps of conditioned souls. Today let s hear a little from the soldiers in the field:

Prabhupada Carana d: Has been doing over LStr 5000 a day this week

Aprakrta d in Wales: Has been distributing 120 Maha books daily.

Syama-pyari dd in Hung: Is leading the marathon of over 150 devotees submitting scores.

Mohana d: Always takes out a (one volume) set of CC s with him. He sold a set every day the last three days.

Sundari dd: Distributing in a Mall was asked to leave by the guards, but when she went to the manager he knew and liked Krishna Valley so much he told her she can stay inside to distribute.

Vallabhi-kanta dd: Was speaking with a psychiatrist who was revealing how disturbed he was by his job. She advised him to chant Hare Krsna. The next day the man returned and said, “it works” and gave her 10,000.

Kunjabihari dd: While a boy was buying a book he pulled out 5000 then put it back in his wallet. She encouraged him to give it, but he said “No these books are worth more” and pulled out 10,000.

Medhya dd: Sold an Iso to a man who stood near her on the pavement for hours reading it.

These are but some of the wonderful feats of our heroes in the sankirtana field who are fighting the war against Maya. We should be careful not to become a casualty of war while taking the risks that we must take on the battlefield. And like for all soldiers, when our duty has been done, awards of distinction from the supreme commanders Lal and Gauranga await us, and that award will be residence in a place of no war, but of eternal blissful harmony. Guaranteed. Let us fight on! Book-bombs ki jaya!

___________________________________________________________________________________________________

1941-ben ezen a napon bombázták le a japánok a Pearl Harbort és tették nyomorékká az Egyesült Államok csendes-óceáni flottáját.Srila Prabhupada azt akarta, hogy ahogy a háborúkban a repülőkről dobálják a bombákat, úgy dobáljuk a könyveket a feltételekhez kötött lelkek ölébe. Ma halljunk egy kicsit a csatatéren lévő katonáktól:

Prabhupada Carana d: Ezen a héten minden nap több, mint 5000 £-ot gyűjtött.
Aprakrta d, Wales: Naponta 120 maha könyvet osztott eddig.
Syama-pyari dd., Magyarország: Ő vezeti a több, mint 150 eredményt leadó bhaktából álló Maratont.
Mohana d: Minden nap kivisz magával egy CC-t. A utóbbi három napban mindennap eladott egyet.
Sundari dd: Amikor egy bevásárlóközpontban osztott, a biztonsági őrök megkérték, hogy távozzon. Amikor azonban az üzletvezetőhöz ment, az ismerte és annyira szerette Krisna-völgyet, hogy mondta neki, hogy maradhat bent és oszthat.
Vallabhi-kanta dd: Egy pszichológussal beszélt, aki elmondta neki, hogy mennyire felzaklatja a munkája. Azt javasolta neki, hogy énekelje a Hare Krsnát. Az ember a kövekező nap visszajött és azt mondta, hogy működik és adott neki 10.000 Ft-ot.
Kunjabihari dd: Miközben egy fiú vett egy könyvet kihúzott egy 5.000-t a tárcájából, de aztán visszatette. Kunjabihari bátorí­totta, hogy adja oda, de ő azt mondta, hogy Nem, ezek a könyvek sokkal többet érnek és előhúzott egy 10.000-t.
Medhya dd: Eladott egy Isot egy férfinek, aki azután órákig állt mellette a a járdán és olvasta azt.

Ez csupán néhány a sankitana csatamezőn lévő, mayával háborúzó hőseink csodálatos hőstettei közül. Legyünk óvatosak, hogy ne váljunk háborús sebesültekké, miközben vállaljuk a csatatéren szükséges kockázatokat. És mint minden katona, a kötelességünk elvégeztével a legfelsőbb tábornokok, Lal és Gauranga kitüntetései várnak ránk, és ez a kitüntetés egy lakhely azon a helyen, ahol nincs háború, hanem örök boldogsággal teli harmónia van. Ez garantált. Folytassuk a harcot! Könyv-bombák ki jaya!

2007-12-07