5 Dec: Marathon SMS #10

Category: Marathon SMS

Title: 5 Dec: Marathon SMS #10

Upload date: 2007-12-05

Śivarāma SwamiHere is a story:

Once a sage saw a scorpion floundering around in the water. He decided to save it by stretching out his finger, but the scorpion stung him. The sage still tried to get the scorpion out of the water, but the scorpion stung him again.

A man nearby told him to stop saving the scorpion that kept stinging him.

But the sage said, “It is the nature of the scorpion to sting. It is my nature to help others. Why should I give up my nature to help others just because it is the nature of the scorpion to sting?”

Moral: On sankirtana many people resent our trying to rescue them from repeated birth and death. That is their nature. Because they sting us we should not abandon our duty and nature to try to help them””we too were scorpions.

__________________________________________________________________________________

Ez egy történet:

Egyszer egy bölcs látott egy skorpiót, aki a ví­zben kapálódzott. Úgy döntött, hogy megmenti azzal, hogy kinyújtja az ujját, de a skorpió megcsí­pte. A bölcs ennek ellenére újra megpróbálta őt kivenni a ví­zből, de a skorpió újra megcsí­pte.

Egy ember, aki a közelből figyelte, azt mondta neki, hogy ne próbálja meg megmenteni a skorpiót, aki csak újra és újra megcsí­pi.

A bölcs azonban í­gy felelt: A skorpiónak az a természete, hogy csí­p. Nekem pedig az a természetem, hogy segí­tek másoknak. Miért adjam fel az én természetem másokon segí­teni csupán amiatt, hogy a skorpiónak az a természete, hogy csí­p?

Tanulság: A sankirtana során sokan zokon veszik, hogy próbáljuk megmenteni őket az ismétlődő születésből és halálból. Ez a természetük. Amiatt, hogy megcsí­pnek bennünket, nem adjuk fel a kötelességünket és természetünket segí­teni nekik. Mi is skorpiók voltunk.

2007-12-05