29 Nov: Marathon SMS #4

Category: Marathon SMS

Title: 29 Nov: Marathon SMS #4

Upload date: 2007-11-29

Śivarāma SwamiThis is our meditation for the day: Because He is so kind, for the insignificant service we offer Krsna He rewards us beyond our dreams.

Once in Gokula a woman selling fruit was calling, “Anyone who wants to purchase some fruits, come here!” Upon hearing this, baby Krishna immediately took some grains and went to barter as if He needed some fruits. While Krishna was going to the fruit vendor very hastily, most of the grains He was holding fell. Nonetheless, the fruit vendor filled Krishna s hands with fruits, and her fruit basket was immediately filled with jewels and gold.”

Our situation is similar. Just as in the courtyard of Krishna s house grows every kind of fruit and thus He is not in need of fruit from a vendor, similarly in Goloka, Krishna has unlimited servants rendering unlimited perfect service, therefore He has no need for our struggles at imperfect service. But because Krishna is so kind, just as He so much appreciates a low-caste woman s offer of fruit, He also appreciates our insignificant efforts at spreading His glories, distributing His books, accepting austerity on His behalf. This is yo me bhakta prayacchati .

And just as the woman s basket of fruit turned into priceless jewels and gold, similarly as you engage in sankirtan your book bag is filling with devotional jewels of pure love and ecstasy. Look! Look! Don t you see it? We are the wealthiest people. We cart trollies full of jewels around on the street. Look in your bag. If you don t see the jewels now, in time you will. Meanwhile call loudly, “Anyone who wants to purchase these jewel-books come here”. Krishna is watching you. Rest assured.
__________________________________________

Ez a mai napi meditációnk: Krisna végtelen kedvességéből a jelentéktelen szolgálatunkért úgy jutalmaz meg bennünket, ahogy álmodni sem tudnánk róla.
Egyszer Gokulában egy gyümölcs árus asszony í­gy kiáltott: “Aki gyümölcsöt akar venni, jöjjön!” Ezt hallva a kis Krisna azonnal megmarkolt néhány gabona szemet és ment, hogy becserélje, mintha gyümölcsre lett volna szüksége. Miközben Krisna a gyümölcs árushoz sietett, szinte az összes gabonaszem kipotyogott a kezéből. A gyümölcsárus mégis megtöltötte Krisna kezeit gyümölccsel, a gyümölcsös kosara pedig megtelt mindenféle drágakővel és arannyal.
A mi helyzetünk is hasonló. Ahogy Krisna házának udvarán mindenféle gyümölcs nő s í­gy nincs szüksége semmilyen gyümölcsre egy gyümölcsárustól, hasonló módon Golokán Krisnának számtalan szolgája végez Neki korlátlan, tökéletes szolgálatot, s ezért nincs szüksége a mi küzdelmes, tökéletlen szolgálatunkra. De mivel annyira kedves, épp úgy, ahogy egy alacsony kasztból származó asszony gyümölcs ajánlását annyira értékeli, értékeli a mi jelentéktelen erőfeszí­tésünket arra, hogy terjesszük a dicsőségét, osszuk a könyveket és elfogadjunk nehézségeket az Ő nevében. Ez a yo me bhakta prayacchati . És ahogy az asszony gyümölcsös kosara megtelt páratlan drágakövekkel és arannyal, úgy ahogy sankirtanáztok, a könyves táskátok is megtelik a tiszta szeretet és extázis drágaköveivel. Csak nézzétek! Nézzétek! Nem látjátok? Mi vagyunk a leggazdagabb emberek. Drágakövekkel teli kocsikat tologatunk az utcákon. Nézzetek a táskátokba! Ha most nem látjátok a drágaköveket, idővel fogjátok látni. Addig is kiálltsátok hangosan, hogy “Aki ilyen drágakő-könyveket akar venni, az jöjjön!” Krisna figyel benneteket. A többi garantált.

2007-11-29