27 Nov: Marathon SMS #2

Category: Marathon SMS

Title: 27 Nov: Marathon SMS #2

Upload date: 2007-11-27

Śivarāma SwamiRadha and Syama are the king and queen of Hungary. When Radha was

coronated, Krsna went everywhere loudly declaring that she is the

queen of Vraja. He then appeared as Lord Caitanya to eternally engage

in that service. Like Krsna, like Gaura we should go everywhere

establishing that Krsna is bhoktaram the king of all. How do we do

that? We give people books, for these books are the Royal

Proclamation. And we collect donation, for donations are the tax all

subjects must pay.


Do not be shy. We are not beggars. But authorized transcendental tax

collectors. People get so much from the Lord: money, light, food,

water, shelter, happiness. Just as people acknowledge the amenities

they receive from the state by paying government taxes, they must

acknowledge what they get from Krsna by paying spiritual tax. Be

determined and be bold””you are authorized.


Request: Please send me some sankirtana stories.________________________________


Radha és Syama Magyarország királya és királynője. Amikor Radhát megkoronázták, Krisna mindenhova elment és hangosan hirdette, hogy Ő Vraja királynője. Aztán megjelent az Úr Caitanyaként, hogy örökké végezze ezt a szolgálatot. Ahogy Krisna és ahogy Gaura tették, mi is menjünk mindenhova és hirdessük, hogy Krisna bhoktaram, mindenki királya. Hogyan tesszük ezt? Könyveket adunk az embereknek, mert ezek a könyvek a Királyi Nyilatkozat. És adományokat gyűjtünk, mert az adományok az adó, amit minden alattvalónak fizetnie kell.


Ne legyetek félénkek. Nem koldusok vagyunk, hanem hiteles transzcendentális adószedők. Az emberek annyi mindent kapnak az Úrtól: pénzt, fényt, ételt, vizet, menedéket, boldogságot. Ahogy elismerik a kényelmet, amit az államtól kapnak azzal, hogy adót fizetnek, el kell ismerniük azt, amit Krisnától kapnak azáltal, hogy lelki adót fizetnek. Legyetek eltökéltek és bátrak, hitelesek vagytok.


Kérés: Kérlek benneteket, küldjetek sankirtana történeteket!
2007-11-27