26 Nov: Marathon SMS #1

Category: Marathon SMS

Title: 26 Nov: Marathon SMS #1

Upload date: 2007-11-26

Śivarāma SwamiToday we begin the sacrifice of the Prabhupada marathon. This concurs with the Katyayani-vrata of the gopis. Therefore we should pray for their help. We are also taking part in their vow.

Every morning, before starting the yajna, devotees should request the guidance of the acarya“”Lal. Then pray to our devatas“”Gaura-Nitai, that we may fulfill our vrata“”to distribute more books than ever, and thus achieve our purpose, prayojana“”to please Radha-Syama. And for the perfection of this sacrifice we must chant, intensely, without offense, fully submerged, even while asleep, what to speak of while on
the street, our yajna-mantra””Hare Krishna. Then our efforts will certainly meet with success.

________________________________

Ma elkezdjük a Prabhupada Marathon áldozatot. Ez a gopik Katyayani-vratájával is egybeesik. Imádkozzunk hát az í´ segí­tségükért. Mi is részt veszünk a fogadalmukban.

A yajna elkezdése elí´tt minden reggel kérjétek az acarya, azaz Lal segí­tségét. Aztán imádkozzatok a devatáinkhoz, Gaura-Nitaihoz, hogy teljesí­teni tudjuk a fogadalmunkat: hogy több könyvet osszunk ki, mint valaha, s í­gy elérjük a célunkat, a prayojanát, azt, hogy elégedetté tegyük Radha-Syamát. És ezen áldozat tökéletességéhez koncentrált figyelemmel, sértés nélkül, teljes elmélyüléssel kell énekelnünk a yajna mantránkat, a Hare Krisnát még alvás közben is, nem is beszélve arról, amikor az utcán vagyunk. így az erí´feszí­téseink kétségtelenül sikeresek lesznek.

2007-11-26