20 Dec: Marathon SMS #25

Category: Marathon SMS

Title: 20 Dec: Marathon SMS #25

Upload date: 2007-12-20

Śivarāma SwamiToday is Gita-jayanti: Krsna and Arjuna are standing on the battlefield and the Lord is delivering eternal transcendental wisdom. To celebrate this day we should try to distribute as many Gitas as possible. And to achieve that we may pray to Arjuna who taught us how to apply transcendental knowledge to fight for Krsna. The essence is: surrender. How to best practice that? Don t get in the way. Lord Caitanya wants unlimited books distributed and he is doing that through us. If we are not in harmony the Lord, we will get in the way of Him using us as an instrument. If we are in harmony with Him, if we do not get in the way, then wonderful things will happen. It is a matter of consciousness. The story below outlines that.

One day Krsna asked Yudhisthira and Duryodhana to travel the kingdom and determine whether the subjects were good or bad. When Duryodhana returned he reported “All the subjects are wicked” and when Yudhisthira returned he said, “all the subjects are good.” Because Duryodhana was bad he saw the worst in others and because Yudhsithira was good he saw the best in others. It is the same when Krsna send us out on sankirtana. When we are Krsna conscious we will see that everyone is really Krsna s servant and we need only appeal to their intrinsic good nature and they will take a book and give a donation. And if we are lacking Krsna consciousness then we will only see people s conditioning, and to engage them in service will be like waging a war.

It is Gita-jayanti. It is “don t get in the way” day. Let Krsna speak through us to others. Sell them a Gita. Say “Dear Sir. 5000 years ago to this day Krsna spoke this book and today we request everyone to participate in the celebration of that event by taking a book. Sir. Don t get in the way of this festival. Take the Gita with you.” Today s mantra is “don t get in the way,”
______________________________

______________________________________

Ma van Gita-jayanti: Krisna és Arjuna a csatatéren állnak és az Úr átadja az örök transzcendentális bölcsességet. E nap megünnepléseként próbáljunk meg annyi Gitát kiosztani, amennyit csak lehet. És ennek érdekében imádkozzunk Arjunához, aki megtaní­totta, hogyan kell alkalmazni a transzcendentális tudást ahhoz, hogy harcoljunk Krisnáért. A lényeg a meghódolás. Hogyan lehet ezt a legjobban gyakorolni? Ne álljatok az útba. Az Úr Caitanya azt akarja, hogy korlátlan számú könyv menjen ki és ezt rajtunk keresztül éri el. Ha nem vagyunk összhangban az Úrral, akkor az útjába állunk annak, hogy eszközként használjon bennünket. Ha összhangban vagyunk vele, ha nem állunk az útjába, akkor csodálatos dolgok fognak történni. A tudat kérdése. Az alábbi történet megmutatja ezt.

Egy nap Krisna megkérte Yudhisthirát és Duryodhanát, hogy utazzák be a királyságot és állapí­tsák meg, hogy az alattvalók jók vagy rosszak. Amikor Duryodhana visszatért, í­gy felelt: Minden alattvaló bűnös. Amikor Yudhisthira jött vissza ő azt mondta: Minden alattvaló jó. Mivel Duryodhana rossz volt, másokban is a legrosszabbat látta és mivel Yudhsithira jó volt, ő másokban is a legjobbat látta. Ugyaní­gy amikor Krisna kiküld minket sankirtanára, ha Krisna-tudatban vagyunk, akkor azt fogjuk látni, hogy valójában mindenki Krisna szolgája és nekünk csak a bennük rejlő jó természethez kell folyamodnunk, és akkor el fogják fogadni a könyvet és adnak adományt. És ha hiányos a Krisna-tudatunk, akkor csak az emberek feltételekhez kötöttségét fogjuk látni, és szolgálatban lefoglalni őket olyan lesz, mint hadba szállni.

Gita-jayanti van. Ma van a NE ÁLLJUNK AZ ÚTBA nap. Hadd beszéljen Krisna rajtunk keresztül másokhoz. Adjatok el nekik egy Gitát. Monjátok ezt: Kedves uram, 5000 évvel ezelőtt Krisna ezen a napon mondta el ezt a könyvet és ma mindenkit megkérünk, hogy vegyen részt ennek a megünneplésében azzal, hogy elfogad egy könyvet. Uram, ne álljon ennek az ünnepnek az útjába! Vigyen magával egy Gitát! SRS: A mai nap mantrája ez: Ne állj az útba!


2007-12-20