13 Dec: Marathon SMS #18

Category: Marathon SMS

Title: 13 Dec: Marathon SMS #18

Upload date: 2007-12-13

Śivarāma SwamiOnce the ocean swept away a sparrow s nest full of eggs and the little bird despaired at the loss of her home and offspring. Determined to retrieve them both she began to peck away at the ocean thinking that she would empty it, an obviously hopeless task. However when Garuda observed the sparrow s plight and determination he instructed the ocean to return the bird s belongings, lest he take up the task himself. The ocean complied and Varuna personally returned the bird s belongings.

Our work of changing the course of Kali yuga may appear as impractical as emptying the ocean, and our best efforts may seem to be making little change. But we are not alone. Krsna is always with us, always watching us. Sympathetic to our plight, which is his service, by his will alone the course of events will one day change dramatically. That is Lord Caitanya s prediction. The golden age.

Remain always fixed in the conviction that Krsna is protecting us, providing for us and guiding us. Thus we can achieve anything by his grace. The history of our tradition is replete with inconceivable achievements. By the Lord s grace Prahlada could not be harmed by the ruler of the universe, monkeys could defeat undefeatable Ravana, the Pandavas triumphed against an invincible force, defenceless Haridasa cheated death at the hands of a Kazi, and Srila Prabhupada, with only a trunk-full of books and the holy name made the world Krsna conscious. Add your name to this glorious lineage by following their example””from sparrow, to Prabhupada: have faith, chant Hare Krsna and fight.

___________________________________________

Egyszer az óceán elsodorta a veréb tojással teli fészkét és a kis madár kétségbeesett az otthona és az utódai elvesztése miatt.  Eltökélte, hogy visszaszerzi őket, s elkezdte a csőrével kimerni az óceánt azt gondolva, hogy ki fogja ürí­teni, ami nyilvánvalóan egy reménytelen feladat. De amikor Garuda látta a veréb nehéz helyzetét és eltökéltségét, utasí­totta az óceánt, hogy adja vissza a madár tulajdonát, különben ő maga fog hozzáfogni a kimeréséhez. Az óceán eleget tette a kérésnek és maga Varuna adta vissza a madárnak a tulajdonát.

A mi munkánk, mellyel a Kali-yuga irányát akarjuk megváltoztatni, ugyanolyan kivihetetlennek tűnhet, mint az óceán kiürí­tése, és úgy tűnhet, hogy minden erőfeszí­tésünk is csak apró változást eredményez. De nem vagyunk egyedül. Krisna mindig velünk van, mindig figyel bennünket. Együttérző a helyzetünkkel, ami a Neki végzett szolgálat, és pusztán az Ő akaratából az események iránya egy nap majd drámaian megváltozik. Ez az Úr Caitanya jóslata. Az aranykor.

Mindig maradjon szilárd az a meggyőződésetek, hogy Krisna megvédelmez bennünket, gondoskodik rólunk és vezet bennünket. így a kegyéből bármit elérhetünk. A hagyományunk története bővelkedik a felfoghatatlan eredményekkel. Az Úr kegyéből Prahladát nem tudta bántani az univerzum ura, majmok legyőzték a legyőzhetetlen Ravanát,a Pandavák győzelmet arattak egy legyőzhetetlen hadsereggel szemben, a védtelen Haridasa megmenekült a Kazi által kirótt halál elől, Srila Prabhupada pedig csupán egy ládányi könyvvel és a szent névvel Krisna-tudatossá tette a világot. Tedd hozzá a neved ehhez a dicsőséges származási vonalhoz azáltal, hogy követed az ő példáikat, a verébtől Prabhupadáig: legyen hited, énekeld a Hare Krisnát és harcolj!


2007-12-13