12 Dec: Marathon SMS #17

Category: Marathon SMS

Title: 12 Dec: Marathon SMS #17

Upload date: 2007-12-12

Śivarāma SwamiSpoken 30 years ago, the following is Srila Prabhupada s mission statement for ISKCON and his instruction to all his followers “” to me, to you. I read it regularly, know it almost off by heart. It is my goal in life in Hungary. You read it. Memorize it. Make it your goal in life. This is the formula for perfection. One day historians will note how Hungary was changed…

“We are the only hope for human society to receive real knowledge. And our books are the only real thing. So it may take some time, but one day this rubbish literature, rubbish philosophy, rubbish culture will be replaced… This is my only ambition that so many people can become enlightened. But they are being deprived of the chance. One day the whole world will appreciate how we have changed the face of the world from darkness to light. This year, book distribute must increase more than double. We have so many plans, so Krsna must increase our sales more and more. We are actually introducing a new style of life and civilization. Everything should be ideal. Others have never dreamt of such civilization””free life, happy life, no anxiety, and hope, great hope that we are going back home, back to Godhead. By increasing the selling of books the world will become Krsna conscious. All the world is in darkness: the scientists, Darwin, Freud, all in darkness. This is the only institute that is giving some light. You must be convinced of that to preach effectively.

“We have no other business than to make people happy. By book distribution your country will become happy and prosperous. No cheating, no politics, no personal ambition, not a tinge of personal sense gratification “” this is our mission. There are no such things in the Krsna consciousness movement. Our only ambition is to live among the devotees and execute the mission of our predecessors, Lord Caitanya Mahaprabhu and Lord Krsna. You are responding. Your responding means your country is responding. Krsna has given all facilities””good land, education, and fabulous prestige. Take this opportunity. This is our ambition. I went to America with this ambition, that the American people would take this Krsna consciousness movement.

“My Guru Maharaja “” physically he is not here, but in every action he is there. So I am not going to die. You are my bodies. By your words book distribution will double. Yes, be doubly blessed. Don t you see that this printing is my life? Then do it; otherwise you are killing me. I want to immediately spread Krsna consciousness everywhere. Our unique contribution is Deity worship and large-scale distribution of Indian cultural tradition. That is the Krsna consciousness movement.

“If you love me you will no fight. Stay united. Don t let this become another Gaudiya Math. Maintain the Society in my absence. Do not let it deteriorate. Out of sentiment for my Guru Maharaja s order I started in the U.S. with Rs 40, even in this condition I am trying to write books and practically I am whipping them, “Sell books, sell books”.

“Religion mean direct touch with God. They have no idea what is God, so how can they know about religion? Now it is in your hands. You are resourceful, intelligent; now spread this Krsna philosophy and challenge Mayavada philosophy. This is a new, historical renaissance. Historians will note this period, how the world was changed…”
(Srila Prabhupada 1977)30 évvel ezelőtt ¼r¦la Prabhup§da a következő utasí­tásokat adta az ISKCON küldetési nyilatkozataként, valamint az összes követőjének ““ nekem, nektek. Én rendszeresen elolvasom, majdnem kí­vülről tudom. Ez az életcélom Magyarországon. Olvassátok el! Tanuljátok meg! Tegyétek életetek céljává! Ez a tökéletesség receptje. Egy nap a történészek lejegyzik majd, hogy hogyan változott meg Magyarország”¦


 “žMi vagyunk az emberi társadalom egyetlen reménye a valódi tudásszerzésre. És egyedül a  mi könyveink valóságosak. Bár lehet, hogy beletelik némi időbe, de egy napon ez a vacak irodalom, vacak filozófia, vacak kultúra kicserélődik… Egyedül azt a célt tűztem ki magam elé, hogy sok ember szemét felnyissuk. De nincs meg a lehetőségük erre. Egy nap az egész világ méltányolni fogja, hogyan vezettük a világot a sötétségből a fénybe. Ebben az évben a könyvosztásnak több mint duplájára kell növekednie. Sok tervünk van, í­gy Krisnának egyre növelnie kell az eladást. Valójában egy új életstí­lust és új civilizációt mutatunk be. Mindennek ideálisnak kell lennie. Mások sosem álmodtak ilyen civilizációról ““ szabad élet, boldog élet aggodalmak nélkül, és remény, nagyszerű remény arra, hogy hazatérünk, vissza Istenhez. A könyvek eladásának növekedésével a világ Krisna-tudatossá fog válni. Az egész világot sötétség borí­tja: a tudósok, Darwin, Freud mind sötétben tapogatóznak. Ez az egyetlen intézmény, mely világosságot nyújt. A hatékony prédikáláshoz meg kell lennetek győződve erről.”


“žNincs más dolgunk, mint boldoggá tenni az embereket. A könyvosztás boldoggá és virágzóvá teszi majd az országotokat. Csalás, politika, egyéni ambí­ció és saját érzékkielégí­tés nélkül ““ ez a mi missziónk. Ilyen dolgok nincsenek a Krisna-tudatos mozgalomban. Mi csakis arra törekszünk, hogy bhakták között éljünk és végrehajtsuk az elődeink, az Úr Caitanya Mah§prabhu és Krisna misszióját. Rátok hatott. Az, hogy rátok hatott, azt jelenti, hogy az országotokra is hat. Krisna minden lehetőséget megadott ““ jó ország, oktatás, és kitűnő hí­rnév. Éljetek ezzel a lehetőséggel! Erre törekszünk. Én erre törekedve mentem Amerikába: hogy az amerikai emberek fogadják el ezt a Krsna-tudatos mozgalmat.”  


 


“žBár az én Guru Maharajám fizikailag nincs itt, minden tettben jelen van. így nem fogok meghalni. Ti vagytok a testem. Általatok a könyvosztás meg fog duplázódni. Igen, legyetek kétszeresen áldottak! Hát nem látjátok, hogy ez a könyvnyomtatás az életem? Akkor csináljátok, különben megöltök. Azonnal el akarom terjeszteni mindenhol a Krisna-tudatot. Különleges ajándékunk a murti-imádat és az indiai kulturális hagyomány széles körű elterjesztése. Ez a Krisna-tudatos mozgalom.”“žHa szerettek, akkor nem veszekedtek. Maradjatok egységben! Ne hagyjátok, hogy a Szervezetünk egy másik Gaudiya Math legyen! Ne engedjétek, hogy letérjen az útról. A Guru Maharajám utasí­tását megfontolva 40 rúpiával kezdtem az Egyesült Államokban, és még ebben a mostani állapotomban is próbálom í­rni a könyveket, és valójában ostorozom őket: “žAdjátok el a könyveket, adjátok el a könyveket!”

“žA vallás azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolat Istennel. Elképzelésük sincs róla, hogy ki Isten, hogyan tudhatnának hát a vallásról? Most ez a ti kezetekben van. Leleményesek vagytok és intelligensek; most terjesszétek ezt a Krisna-filozófiát és szálljatok szembe a M§y§v§da filozófiával! Ez egy új történelmi reneszánsz. Egy nap a történészek lejegyzik majd, hogyan változott meg a világ “¦” (¼r¦la Prabhup§da, 1977)

2007-12-12