Rādhā-Śyāmasundara szerződés

Kategória: Egyéb

Cím: Rādhā-Śyāmasundara szerződés

Feltöltés időpontja: 1995-06-02

Śivarāma SwamiEgyébFogadalom

Mi, alulírottak, mint a Magyarországi Krisna-tudatú Mozgalom … központjához csatlakozó bhaktái, tagjai és követői megkérjük Őszentségét, Śivarāma Swamit, hogy Somogyvámoson, Új-Vraja-dhāmában, az új templomban 1996-ban, Śrīla Prabhupāda születésének centenáriumi évében, Janmāṣṭamī napján avassa be a márvány Rādhā-Kṛṣṇa-mūrtit, valamint Govardhana-śilāt és Caitanya Mahāprabhut. Tudatában vagyunk annak, hogy ilyen mūrtik beavatása nagyon komoly elkötelezettség. Ez nem csupán néhány pūjārī vagy Új-Vraja-dhāma-i bhakta felelőssége. Tudjuk azt, hogy a mūrtik és a rezidenciájukként szolgáló egész templomkomplexum fenntartása a magyarországi Krisna-tudatú mozgalom nemzeti projektje és ily módon egy életre szóló kötelezettségvállalást jelent minden központnak, nāma-haṭṭának és e fogadalom minden egyes aláírójának.

A központok vagy nāma-haṭṭák és a bhakták megfogadják, hogy minden lépésre készen állnak, amely Rādhā-Kṛṣṇa szolgálatának, körülményeinek és pūjārījainak fenntartásához szükséges. A mūrti-imádat sztenderdjének megtartását egy speciális tanács biztosítja, melynek tagjai Új-Vraja dhāma-i vezetők és néhányan az aláírók közül. Ez a tanács negyedévente ülésezik és kidolgozza a mūrtik anyagi, adminisztratív és munkaerőre vonatkozó szükségletei fedezésének terveit és megteszi a szükséges elrendezéseket. Abban az esetben, ha ebben bármiféle olyan nehézség adódik, amely a helyi bhaktákkal, illetve a templomi bolt és az étterem bevételeivel és a befolyt adományokkal nem megoldható, akkor ennek a bizottságnak az OB [Operatív Bizottság] által jóváhagyott módon joga van ahhoz, hogy az aláírók közül bárkit felkérjen arra, hogy akár anyagilag, energiával, idővel stb. hozzájáruljon a probléma elhárításához.

Mi, az aláírók megígérjük, hogy feltétel nélkül alávetjük magunkat a mūrti tanács szolgálatra vonatkozó elrendezéseinek, és véleményét az Úr Kṛṣṇa vágyával egyezőnek fogadjuk el. Ennek értelmében teljes felelősséggel tartozunk Rādhā-Kṛṣṇa szolgálatáért és biztonságáért. Közösségünk majdani tagjaitól és bhaktáitól ugyanez várható el. Az ő nevük szintén csatlakozik majd e listához. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek a fogadalomnak az aláírása egyenlő az Istenség Legfelsőbb Személyiségével kötött személyes szerződéssel, melyet kötelességünk minden körülmények között betartani.

 1995-06-02